MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Incasso Duitsland

Buitengerechtelijke incasso

De eerste stap is een overtuigende aanmaningsbrief. Zonder Fristsetzung zal een onwillige Duitse debiteur zelden een schuld voor een open rekening betalen. Dreigen met faillissement heeft weinig zin. Conservatoir beslag bestaat in de praktijk niet. Hoe Duitse wanbetalers aangepakt kunnen worden en hoe het incasseren in Duitsland in de praktijk werkt, wordt op deze website omvattend beschreven voor incasso-specialisten: advocaten, deurwaarders en incassobedrijven.

Gerechtelijke incasso

Wanneer men de mogelijkheid heeft direct in Duitsland tegen de debiteur te procederen, is dat in de meeste gevallen aan te raden. Het Duitse procesrecht biedt de mogelijkheid om relatief snel, voor kosten die vaak onder die van het Nederlandse niveau liggen, een vonnis tegen de schuldenaar te krijgen. Daarenboven moet de debiteur de proceskosten van de Duitse incasso, dat wil zeggen ook de kosten van de advocaat van de crediteur, vergoeden.

De Duitse wet heeft voorzien in een eenvoudige en relatief goedkope procedure voor het verkrijgen van een executoriale titel (vonnis) voor onbetaalde rekeningen: het Mahnverfahren.

De incassokosten kunnen berekend worden aan de hand van de RVG (vroeger: BRAGO).

De tenuitvoerlegging verloopt in Duitsland anders dan in Nederland.

Haalbaarheidsonderzoek


Opleiding en cursus

Sinds 1995 informeert advocaat en Rechtsanwalt Murk Muller, lid van VIA (Nederlandse Vereniging van Incasso-Advocaten) op seminars en studiedagen over incasso in Duitsland.

In eigen beheer wordt als in-house cursus aangeboden: buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso in Duitsland.
Voor informatie contact opnemen met Murk Muller

Actueel: Betalingsregeling en faillissement van een GmbH

Duitse incasso for dummies - wat te doen als je klant ook na betalingsherinneringen en een formele, schriftelijke aanmaning (een voorbeeld, een model aanmaningsbrief met een correcte Duitse Fristsetung) weigert geleverde producten of diensten te betalen?

Loont wanbetalen in Duitsland? Een even ironisch als informatief artikel van Advocaat en Rechtsanwalt Murk Muller als bijdrage aan de Feestbundel "Loont Wanbetaling" ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten VIA.


Mahnverfahren aanhangig maken

Murk Muller maakt door middel van het Mahnverfahren voor bedrijven incasso vorderingen tegen Duitse debiteuren aanhangig.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller