MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Corona virus tast het Mahnverfahren niet aan

De Duitse incassoprocedure, het Mahnverfahren, gaat gewoon door; corona, virus en pandemie resistent. De Duitse rechtbanken hebben wel mondelinge behandelingen en andere zittingen afgelast, maar de volledige geautomatiseerde procedure voor het innen van onbetaalde rekeningen gaat onverdroten verder. Dus vorderingen tegen Duitse debiteuren kunnen gewoon ingediend worden, worden behandeld als altijd, de debiteur wordt gerechtelijk aangemaand en bij geen verzet en geen betaling wordt een titel verstrekt, een Vollstreckungsbescheid. En met deze titel kan de vordering door een deurwaarder ten uitvoer gelegd kan worden.

Het Amtsgericht Berlin-Wedding, dat alle vorderingen van Nederlandse en andere buitenlandse crediteuren behandelt, verstuurt maandelijks tienduizenden Mahnbescheiden, gerechtelijke aanmaningen. Het Europese Betalingsbevel, het EBB, is op het Duitse Mahnverfahren ge├źnt. Anders dan in Nederland, betaal je slechts een zesde van de griffierechten. Dat maakt de procedure wezenlijk goedkoper dan een incassoprocedure in Nederland.

De digitale procedure, de KEI, heeft in Nederland schipbreuk geleden. Het Mahnverfahren is al sinds 2007 digitaal. In tijden van corona een groot voordeel voor de voortgang van de rechtspraak en het instandhouden van de rechtsstaat.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller