MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

FAQ

- Incasso en Duits procesrecht -

Mijn klant in Duitsland betaalt niet. Wat moet ik doen?

Waarom is een Fristsetzung zo belangrijk?

Wat kost het om mijn vordering gerechtelijk te incasseren in Duitsland / Hoeveel griffierechten moet ik betalen?

Waarom is een haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan het Mahnverfahren zo belangrijk?

Heeft het zin mijn debiteur met faillissement te dreigen?

Hoe wordt in Duitsland een titel (vonnis, notariële akte) tenuitvoergelegd?

Wat is een eidesstattliche Versicherung? Wat is een Vermögensauskunft?

Hoe krijg ik in Duitsland een spoedeisende voorziening, zoals een kort geding of conservatoir beslag?

Klage - ik heb zelf een dagvaarding uit Duitsland ontvangen. Wat moet ik doen?

Wat kan Murk Muller voor U doen?

Hemd van het lijf vragen en de antwoorden daarop van Murk Muller

Heeft het zin om na het verstrijken van de betalingstermijn na een aanmaning een incassobureau in te schakelen of is dat voor Duitsland een overbodige tussenstap en kan ik beter meteen een advocaat inschakelen?

Zou u mij behulpzaam kunnen zijn bij het voeren van een incassoprocedure of Mahnverfahren? (mijn opdrachtgever kennende zal dat niet eenmalig zijn, maar nog wel vaker gaan voorkomen)

Wat kost het om mijn vordering gerechtelijk te incasseren in Duitsland / Hoeveel griffierechten moet ik betalen?

Heb ik recht op de rente over het verschuldigde bedrag gedurende de maanden dat niet betaald wordt? Zo ja, om hoeveel rente gaat dat dan?

Kan ik de kosten die ik moet maken om deze incassoprocedure te starten verhalen op de opdrachtgever?

Mijn opdrachtgever kennende zal hij uiteindelijk slechts de oorspronkelijke hoofdsom betalen - dus zonder rente of eventuele bijkomende kosten. Kan hij gedwongen worden om die rente of bijkomende kosten alsnog te betalen?

Is het in Duitsland normaal dat ik in de factuur een betaaltermijn van één maand aangeef?

Wordt er na die maand een herinnering gestuurd of meteen een aanmaning?

Is het normaal dat ik op een herinnering nog eens twee weken als betaaltermijn aangeef?

Klopt het dat ik vanaf het verstrijken van die eerste maand, rente kan heffen over het te betalen bedrag of moet ik die rente eerst aankondigen in de herinnering en kan ik hem pas rekenen bij de aanmaning? Of moet dat op een andere manier?

Antwoorden

Mijn klant in Duitsland betaalt niet. Wat moet ik doen?
Zo snel mogelijk in het Duits aanmanen met dit model: aanmaningsbrief. Als dan niet binnen de termijn betaald wordt, haalbaarheidsonderzoek laten doen en, als de debiteur nog niet failliet is of de eidesstattliche Versicherungafgegeven heeft , het Mahnverfahren door een Rechtsanwalt aanhangig laten maken.

Waarom is een Fristsetzung zo belangrijk?
Elk land kent zijn eigen spelregels, ook voor betalingsherinneringen en aanmaningen. Als U in Duitsland in het Nederlands of op een Nederlandse manier aanmaant, dan zal de Duitse debiteur in het algemeen minder onder de indruk zijn, dan van een, in zijn ogen serieuze, degelijke en duidelijke Duitse aanmaning. Een essentieel onderdeel daarvan is de "Fristsetzung" (termijnstelling), op de manier zoals in het model aanmaningsbrief. Niet schrijven: "betaling binnen tweken", maar een vaste datum noemen. En die datum komt dikgedrukt, gecentreerd in een aparte alinea te staan. Dat is een echte Fristsetzung. En die moet in de aanmaning staan om door een Duitse debiteur als ernstige aanmmaning opgevat te worden.

Wat kost het om mijn vordering gerechtelijk te incasseren in Duitsland / Hoeveel Griffierechten moet ik betalen?
Dat kunt U zelf uitrekenenen: Kosten Mahnverfaren

Waarom is een haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan het Mahnverfahren zo belangrijk?
Meer dan eens blijkt de Duitse debiteur geen verhaal meer te bieden. Nederlandse en Belgische crediteuren blijven in vergelijking met Duitse crediteuren te lang in de buitengerechtelijke fase hangen en vissen daardoor vaker achter het net. Daarenboven bestellen in Duitsland "afgebrande" partijen niet zelden nog een tijd lang in het buitenland en krijgen ook geleverd. Een haalbaarheidsonderzoek is daarnaast van belang voor het met zekerheid vaststellen van identiteit en adres, bevoegdheid van de rechter en verjaring

Heeft het zin mijn debiteur met faillissement te dreigen?
Nee, zie: faillissement

Hoe wordt in Duitsland een titel (vonnis, notariële akte) tenuitvoergelegd?
Een lastig hoofdstuk, ook door het ontbreken van concurrentie tussen de Duitse deurwaarders, zie tenuitvoerlegging. Een krachtig middel is het executoriale bankbeslag en de eidesstattliche Versicherung

Wat is een eidesstattliche Versicherung? Wat is een Vermögensauskunft?
Een belangrijk middel bij tenuitvoerlegging tegen, voornamelijk, natuurlijke personen. Zie Vermögensauskunft

einstweilige Verfügung - hoe span je in Duitsland een kort geding aan of leg je conservatoir beslag?
Een kort geding kent het Duitse recht niet; een conservatoir beslag alleen als de schuldenaar buiten de EU woont en dat alleen onder strenge voorwaarden. Maar Duitsland heeft wel de einstweilige Verfügung de voorlopige maatregel, die ervoor dient een onomkeerbare benadeling te voorkomen. Zie uitgebreider Spoedeisende voorzieningen - het Allheilmittel einstweilige Verfügung

Klage - ik heb zelf een dagvaarding uit Duitsland ontvangen. Wat moet ik doen?
Meestal staat in de rechterlijke beschikking van het Amtsgericht of het Landgericht waarmee de Klage (dagvaarding) betekend wordt, dat men binnen een "Notfrist" (fatale termijn) van 2 weken (of 4 weken als U de Klage buiten Duitsland betekend krijgt) aan de rechter moet meedelen, of men zich tegen de Klage wil verdedigen ("Verteidigungsanzeige"). Als die termijn overschreden wordt, kan een verstekvonnis ("Versäumnisurteil") gewezen worden. Het is dus van belang direct nadat men zo'n Klage krijgt, advies in te winnen. Voor de Klage van een Amtsgericht (vgl. Kantonrechter), kan men zelf de "Verteidigungsanzeige" afgeven. Als de Klage van een Landgericht komt, heeft men een Rechtsanwalt (Advocaat) nodig om die verklaring in te dienen. Na de "Verteidigungsanzeige", krijgt men 2 tot 4 weken om de Klagerwiderung (conclusie van antwoord) in te dienen. Zie uitgebreider Duits procesrecht.

Wat kan Murk Muller voor U doen?
Murk Muller incasseert in Duitsland volgens een systeem, dat in ruim 15 jaar bestaan en ontwikkeling zijn sporen verdiend heeft. Er wordt voornamelijk gerechtelijk, met het Mahnverfahren, geincasserd voor professionele incassopartijen (deurwaarders, advocaten en incassokantoren). Meer informatie

Heeft het zin om na het verstrijken van de betalingstermijn na een aanmaning een incassobureau in te schakelen of is dat voor Duitsland een overbodige tussenstap en kan ik beter meteen een advocaat inschakelen?
In Duitsland kun je niet bij een deurwaarder terecht (aangezien die alleen ambtelijke taken mag vervullen). Lange tijd zijn er in Duitsland geen (serieus te nemen) incassobureau's geweest. Daar is nu wel verandering in gekomen, maar ook zij zijn van Rechtsanwälte afhankelijk voor de gerechtelijke incasso. Dus beter direct een Rechtsanwalt inschakelen.

Zou u mij behulpzaam kunnen zijn bij het voeren van een incassoprocedure of Mahnverfahren? (mijn opdrachtgever kennende zal dat niet eenmalig zijn, maar nog wel vaker gaan voorkomen)
Ik doe sinds 1994 incasso in Duitsland voor met name Nederlandse deurwaarders, incassobureau's en advocaten, dus bij mij zou U op het goede adres moeten zijn :-)

Heb ik recht op de rente over het verschuldigde bedrag gedurende de maanden dat niet betaald wordt? Zo ja, om hoeveel rente gaat dat dan?
Ja, hoogte hangt af van de overeenkomst, het toepasselijk recht en de algemene rentestand. Op dit moment kunt U bij handelsvorderingen normaal gezien van 7-8%/jaar uitgaan.

Kan ik de kosten die ik moet maken om deze incassoprocedure te starten verhalen op de opdrachtgever?
De kosten die U ziet verschijnen op de calculator dienen door de debiteur betaald te worden. Of die te verhalen zijn, hangt af van de qualiteit van vordering, de bevoegdheid van de rechter en de betalingsgegoedheid van de wederpartij, vandaar doe ik een allereerst een haalbaarheidsonderzoek.

Mijn opdrachtgever kennende zal hij uiteindelijk slechts de oorspronkelijke hoofdsom betalen - dus zonder rente of eventuele bijkomende kosten. Kan hij gedwongen worden om die rente of bijkomende kosten alsnog te betalen?
In Duitsland is het gebruikelijker dan in Nederland om als, dan ook rente en kosten te betalen. En als er een veroordeling voor de hoofdsom is, dan ook voor rente en kosten. Dus ja, tot betaling daarvan kan Uw opdrachtgever gedwongen worden.

Is het in Duitsland normaal dat ik in de factuur een betaaltermijn van één maand aangeef?
Mijn betalingstermijn is 10 dagen.

Wordt er na die maand een herinnering gestuurd of meteen een aanmaning?

Dat is meer psychologie dan een juridisch aspect. Ik stuur eerst een herinnering, dan een "zweite Erinnerung". Een aanmaning is het ultimum remedium voordat ik ga procederen

Is het normaal dat ik op een herinnering nog eens twee weken als betaaltermijn aangeef?
Als, dan een Frist, maar bij een herinnering zou ik geen nieuwe Frist zetten, want dat is in feite een verlenging van de reeds verstreken termijn. Bij een aanmaning geeft ik een Frist waarna ik zal gaan procederen.

Klopt het dat ik vanaf het verstrijken van die eerste maand, rente kan heffen over het te betalen bedrag of moet ik die rente eerst aankondigen in de herinnering en kan ik hem pas rekenen bij de aanmaning? Of moet dat op een andere manier?
Rente is verschuldigd vanaf het verstreken zijn van de betaaltermijn.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller