MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Eidesstattliche Versicherung / Vermögensauskunft

Indien een debiteur een "eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse", sinds 1 januari 2013 "Vermögensauskunft", afgegeven heeft, houdt dat in, dat een andere crediteur tevergeefs getracht heeft een titel tenuitvoer te leggen. Die crediteur heeft dan middels een verzoek aan het Amtsgericht de debiteur gedwongen een verklaring af te leggen of er voor beslag vatbare vermogensbestanddelen voorhanden zijn. Is dit stadium eenmaal bereikt, dan leert de ervaring dat de kans op verhaal vrijwel nihil is. In de termen van het nieuwe tenuitvoerleggingsrecht heet het dan ook Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen

Haftanordnung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft

De debiteur heeft geweigerd te voldoen aan de oproep een eidesstattliche Versicherung/Vermögensauskunft af te leggen en kan voor een beperkte tijd in bewaring genomen worden, totdat hij aan de oproep voldaan heeft.

 

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller