MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat tijd, energie en geld in een incassopoging gestoken wordt, moet onderzocht worden of de debiteur in staat is te betalen. Een verhaalsonderzoek is onontbeerlijk. Naast de vraag van verhaalbaarheid van de vordering, kan met een dergelijk onderzoek de identiteit en het adres van de debiteur gecontroleerd worden.

In een verhaalsonderzoek kan men volgende begrippen tegenkomen:

Vermögensauskunft (voorheen: eidesstattliche Versicherung)

Haftanordnung zur Abgabe der Vermögensauskunft

Creditreform

In het rapport van Creditreform ziet men de "Bonitätsindex"(niet bij privépersonen). Bij goed betalende ondernemingen ligt de Bonitätsindex tussen de 200 en 300, in uitzonderingsgevallen zelfs onder de 200. Vanaf 400 wordt het bedenkelijk. Vanaf 500 is het in de meeste gevallen niet aan te raden tijd en geld in een incassopoging te steken. In het geval van een door een debiteur, natuurlijk persoon, aan een andere crediteur afgegeven Vermögensauskunft of faillissement("Insolvenz") wordt in de regel de laagste stand, voor ondernemingen Bonitätsindex 600, aangegeven.

De Bonitätsindex berust voor het grootste deel op de informatie die onder de rubriek "Zahlungsweise" vermeld is.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller