MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Duitse incasso for dummies

Wat te doen als je klant ook na betalingsherinneringen en een formele, schriftelijke aanmaning (een voorbeeld, een model aanmaningsbrief met een correcte Duitse Fristsetung) weigert geleverde producten of diensten te betalen? Het incasso kort geding bestaat niet in Duitsland. Evenmin als conservatoir beslag. Maar Duitsland heeft wel het Mahnverfahren, dat model gestaan heeft voor het Europees betalings bevel. Wat is een Mahnverfahren? Het Mahnverfahren is een eenvoudig en snel middel om een vonnis tegen je debiteur te verkrijgen. Er hoeft alleen aangegeven te worden wie de partijen zijn, wat de hoogte van de vordering is en wat de datum en het nummer van de factuur is waarvoor je betaling verlangt. I deite is het een incasso formulier.

Het Amtsgericht Berlin-Wedding is bevoegd voor buitenlandse, grensoverschrijdende vorderingen, dus ook een Nederlandse of Belgische exporteur kan bij de rechter in Berlijn terecht voor een klant niet mrt betaling in verzuim is. Het Berlijnse Amtsgericht, kantonrechter, laat het Mahnbescheid, de gerechtelijk aanmaning, aan de debiteur betekenen. Als er niet binnen twee weken verzet aangetekend wordt, mag de Nederlandse leverancier een Vollstreckungsbescheid, een verstekvonnis aanvragen. Dat vonnis wordt op dat moment sowieso afgegeven en kan tenuitvoergelegd worden door een deurwaarder.

In tegenstelling tot het incasso kortgeding kan met het Mahnverfahren eenzijdig en zonder mondelinge behandeling een gerechtelijke titel tegen een niet betalende klant binnen een paar maanden verkregen worden. Tegen kosten en griffierechten die meestal ver beneden de Nederlandse tarieven liggen. Bovendien wordt de gedaagde veroordeeld tot betaling van de volledige kosten van de procedure. Dat vonnis kan vervolgens in elke EU lidstaat tenuitvoergelegd worden, waar vermogensbestanddelen verhaal bieden. Immers, sinds januari 2015 zijn vonnissen gewezen binnen de EU in elk EU land direct executeerbaar.

De betekenis vam het Mahnverfahren samengevat: in Duitsland is de incassoprocedure op duidelijke en transparant wettelijk geregeld, tegen kosten, die van te voren exact berekend kunnen worden, waardoor er kostenzekerheid bestaat. Deze kosten zijn niet alleen beduidend lager dan in Nederland (berekenen van de kosten), maar komen bovendien volledig ten laste van de debiteur.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller