MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Kosten voor de gerechtelijk incasso

De Rechtsanwalt die voor zijn client een Mahnverfahren aanhangig maakt, berekend zijn honorarium aan de hand van het Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG, vroeger: de BRAGO), tenzij een andere wijze van berekening van het honorarium overeengekomen is.

De RVG is een wettelijke honorariumregeling, die geldt zowel voor procederen als voor adviseren. Met name bij adviseren is het overeenkomen van een uurtarief gebruikelijker. De RVG laat het honorarium berekenen op basis van verrichte handelingen en geldelijk belang van de zaak, enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse liquidatietariefsysteem. De hoogte van het belang bepaalt de hoogte van één Gebühr.

De verliezende partij betaalt alle proceskosten, daaronder begrepen het honorarium van de advocaat van de wederpartij, berekend naar de RVG.

Ook bij geschillen die nog niet gerechtelijk aanhangig zijn geldt de RVG. Zo is het honorarium, dat bijvoorbeeld voor een buitengerechtelijke aanmaning verlangd kan worden, 1,3 Gebühr. De debiteur dient deze kosten dragen en zal, zo nodig, door de rechter tot betaling daarvan veroordeeld worden.

Voor het indienen van een verzoek tot Erlaß eines Mahnbescheids kan een Rechtsanwalt één Gebühr in rekening brengen, voor het Vollstreckungsbescheid 0,5 Gebühr.

Voor het Mahnverfahren berekend het Amtsgericht 0,5 Gerichtsgebühr / Griffierechten. De Gerichtsgebühren hebben een andere tabel dan de RVG.

U kunt zelf de kosten berekenen op de kostenloos ter beschikking gestelde calculator

Calculator Mahnverfahren

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller