MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Eenzijdige jurisdictieclausule

Standaardvoorwaarden van Nederlandse brancheorganisaties bevatten veelal een exclusieve jurisdictieclausule ten gunste van een Nederlandse rechter. Het gevolg is, dat men de debiteur niet in Duitsland kan dagvaarden. Zonder zelf enig nadeel daarvan te onvervinden kan men in plaats van een exclusieve, een zogenaamde eenzijdige jurisdictieclausule opnemen. Een voorbeeld van een dergelijke clausule volgt hier onder. Voordat de clausule opgenomen wordt in de algemene voorwaarden, dient eerst juridisch advies ingewonnen te worden. In het bijzonder als de debiteur een consument is, kan het zijn, dat een dergelijke jurisdisctieclausule geen werking heeft

Geschillen tussen partijen worden bij de bevoegde Nederlandse rechter (*of bijvoorbeeld: uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam*) aanhangig gemaakt. Indien de verkoper (*of andere benaming voor gebruiker van de alg. voorwaarden*) als eisende partij optreedt, is hij, in afwijking van het voorgaande bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de (buitenlandse) rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper (*of andere benaming voor de wederpartij*)

Für Forderungen gegen den Verkäufer sind ausschließlich die Gerichte am Niederlassungsort des Verkäufers zuständig. Für Forderungen gegen den Käufer sind auch die Gerichte am Niederlassungsort des Käufers zuständig.

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller