MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

 

Calculator Mahnverfahren

- kosten naar RVG -

 

Wilt U als professionele incasseerder deelnemen aan de pilot ZELF DOEN?
Meldt U aan: pilot@mmrecht.com

Hoofdsom invullen
(geen punt in het getal gebruiken!)

 

Sinds 1 augustus 2013 gelden aangepaste tarieven, die in deze calculator recent verwerkt zijn. Het kan daardoor voorkomen dat het gecalculeerde bedrag afwijkt van het thans geldende bedrag. Voor exacte bedragen gelieve elders na te rekenen.

Streitwert€ 0,00
Antrag Mahnbescheid
Honorarium0,00 €
Griffiekosten32,00 €
Antrag Vollstreckungsbescheid
Honorarium0,00 €
Zwangsvollstreckung
Honorarium10,00 €
Deurwaarderskostenpro forma
Totaal42,00 €

voor de juistheid wordt niet ingestaan

exclusief haalbaarheidsonderzoek en kantoorkosten

Indien de debiteur buiten Duitsland gevestigd is, dient met extra kosten gerekend te worden, onder andere voor betekeningen en vertalingen

Indien de debiteur verzet tegen het Mahnverfahren aantekent, is een hoofdprocedure nodig om alsnog een titel te verkrijgen. Daarvoor gelden andere tarieven.

Voor berekening van de RVG tarieven en griffierecht meer in het algemeen: de RVG Rechner

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller