MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Duits Procesrecht

Overzicht

Kun je in Duitsland conservatoir beslag leggen? - praktische aspekten van het Duitse burgerlijk procesrecht, een artikel, dat in 1995 in het Advocatenblad verscheen.

FAQ incasso en procesrecht

Begrippen | Wat betekent...

Streitverkündung - Als U tot vergoeding van schade veroordeeld wordt, die door een derde veroorzaakt is, wilt U deze schade kunnen verhalen op die derde. In Nederland bestaat daarvoor de vrijwaringsprocedure. In Duitsland is er een vergelijkbaar instrument, de Streitverkündung. Anders dan bij de Nederlandse vrijwaringsprocedure, kan de Duitse rechter de in vrijwaring opgeroepen partij, de derde, niet tegelijkertijd met het vonnis in de hoofdprocedure tot betaling veroordelen. Daarvoor is een separate regresprocedure nodig. De Streitverkündung dient ertoe de in vrijwaring opgeroepen partij, de derde, af te snijden van argumenten, die hij als "Streithelfer" in de hoofdprocedure naar voren had kunnen brengen. Argumenten waarmee U de vordering tot schadevergoeding had kunnen afweren. Een nuttig instrument dus in de hoofdprocedure en noodzakelijk voor de regresprocedure.

Klage - zie FAQ

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Murk Muller
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Rechtsanwalt
Europees Betalingsbevel RVG/BRAGO Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Aanmaning Buitengerechtelijk Doorzoek mmrecht.com